Leiderschapsdomeinen opleidingen

Ga naar mijn opleidingen

Ga er maar aan staan. Je wilt een beweging met je medewerkers creëren terwijl tegelijkertijd de dynamiek en onzekerheid alleen maar toenemen. Je realiseert je dat je meer eigenaarschap, een grotere veerkracht en betere samenwerking niet top-down kunt opleggen. Je weet dat medewerkers zich echt gehoord en gezien willen voelen.

Verbindend leiderschap 

Bij verbindend leiderschap realiseer je je dat iedereen ertoe doet. Je neemt iedere bijdrage serieus. Je zorgt dat de belangen en behoeftes van alle betrokkenen op tafel komen. Je voegt je eigen belangen en behoeftes toe. Van daaruit kijk je naar wat zich aandient en creëert meerwaarde, waarbij je ieders inbreng mee overweegt. Je krijgt uitkomsten die jezelf op voorhand niet had kunnen bedenken.

De voordelen van verbindend leiderschap

  • Je geeft leiding vanuit vertrouwen, rust en ontspanning.
  • Je bent een inspirerend voorbeeld voor de mensen om je heen.
  • Je creëert een beweging waarin medewerkers eigenaarschap voelen en echt samenwerken.